In Memoriam Wim Blom

Één van de 2 nog levende ereleden Wim Blom is helaas afgelopen vrijdag na een lang ziekbed overleden.  Ook zijn eigen medische achtergrond kon het tij niet keren

In de eerste plaats onze oprechte deelneming aan echtgenote, schoon- en eigen kinderen en kleinkinderen.

Wim is maar liefst 59 jaar lid geweest van SV Krimpen, ongetwijfeld één van de trouwste leden in de club historie. Sinds 29 augustus 2005 mocht hij zich ook erelid noemen door het zodanige besluit van de toenmalige Algemene Leden Vergadering voor het 50 jarig trouwe onafgebroken lidmaatschap. Tegelijkertijd kreeg hij de namens de KNSB toegekende gouden erespeld uitgereikt voor zijn eveneens  50 jarig jubileum bij die organisatie.

Wim is niet alleen maar een schaker geweest. Hij heeft ook diverse functies binnen onze vereniging bekleed zoals teamleider, wedstrijdleider en meerdere malen lid van de kascontrolecommissie. Daarnaast was hij tot voor kort een gezien deelnemer aan het bekende Corus- resp. Hoogoven  Schaak Toernooi in Wijk en Zee. Na afloop van de wedstrijden werd met de andere Krimpense schakers steevast een diner in de plaatselijke Horse Club genoten.

Als zoon en opvolger van zijn vader bekleedde hij decennia lang een belangrijke positie als arts binnen de Krimpense gemeenschap en was aldaar eveneens geliefd en geroemd. Wim stond zich in ieder geval binnen het schaken nooit voor op zijn maatschappelijke status. Integendeel, onder het genot van een goed glas wijn kon hij na afloop van onze wekelijkse schaakavonden op maandag  uitvoerige gesprekken voeren over de meest uiteenlopende onderwerpen en thema’s.
Verder was hij een levensgenieter die na zijn pensionering volop genoot van de leuke en aangename dingen van het leven.

Wim, we zullen je blijven herinneren en wensen je nabestaanden en geliefden veel sterkte in deze moeilijke tijden en omstandigheden.

Arjen Postma voorzitter SV Krimpen