Beleidsplan


Het bestuur bereidt een beleidsplan voor wat eind deze maand in conceptvorm naar de leden verzonden zal worden. Wij vragen u dan om op- en aanmerkingen te maken, zodat wij dit mee kunnen nemen bij het opstellen van een definitieve versie. Het beleidsplan zal antwoord geven op de vraag in welke richting onze schaakvereniging zich de komende jaren dient te ontwikkelen. De definitieve versie van het beleidsplan zal ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd tijdens de ALV.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *