Enquéte en Beleidsplan 5


Het bestuur heeft alleen positieve opmerkingen ontvangen over het gepresenteerde beleidsplan, geen commentaar waardoor wijzigingen wellicht nodig waren. Het beleidsplan wordt nog met een onderwerp uitgebreid, waarna in de zomer de definitieve versie wordt gepresenteerd en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV in augustus.

De respons op de enquête was goed, boven de 60%! Dit mede dankzij de jacht die onze secretaris had geopend op de leden die nog niet hadden gereageerd. Een kort resume van de resultaten.

De enquête liet zien dat de leden onze interne competitie veruit als het belangrijkste element van onze vereniging zien. De competitie wordt als ruim voldoende tot goed beoordeeld. De belangstelling voor rapid en snelschaak is duidend minder.

Plezier in het schaken staat duidelijk voorop bij onze leden. Behoefte aan trainingen is slechts bij een beperkte groep leden aanwezig. Onze internetsite wordt door de helft van de leden als belangrijk gekwalificeerd, helaas zie we in de praktijk dat deze belangstelling blijft bij informatievoorziening en niet zo zeer interesse in het ledendeel (membership). Wat betreft de externe competitie hebben we genoeg belangstelling om een 2eteam in de KNSB te laten spelen. Komend seizoen wordt de KNSB-competitie uitgebreid met een 4e klasse en worden de onderbond competities en de KNSB-competitie losgekoppeld. Dit betekent dat u voor 2 teams kan uitkomen; door de weeks RSB en op zaterdag KNSB.

De nieuwe opzet van de interne competitie wordt door ruim 30% beoordeelt met een 8 of hoger. De meest voorkomende score is echter een 6 met 2 onvoldoendes. Het bestuur ziet ook wat nadelen van de huidige opzet en beoordeelt momenteel een aantal mogelijke alternatieven om te zorgen dat zoveel mogelijk leden dit als goed beoordelen.

Ruim 10% geeft de voorkeur aan een andere speelavond; de zeer ruime meerderheid geeft dus de voorkeur aan de maandagavond.

Op de speellocatie is wel wat kritiek gekomen. Een enkeling verwijst naar de Tuyter als een mooiere speellocatie. Helaas was de Tuyter geen optie meer vanwege het ontbreken van voldoende catering faciliteiten. De huidige speellocatie wordt als ruim voldoende gekwalificeerd, maar met twee bezwaren. Te veel lawaai van de aangrenzende ruimte en vaak een te hoge temperatuur. Om beide zaken te verbeteren is het bestuur in gesprek gegaan met de leiding van de Pannenkoe.

Mocht u alsnog suggesties hebben ter verbetering van onze vereniging, neem dat de moeite om dit aan het bestuur te laten weten.


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 gedachten over “Enquéte en Beleidsplan

 • divabu Bericht auteur

  Nieuwe reactie op bericht “Beleidsplan en enquête”
  Auteur: Peter de Weerd
  Reactie:
  Dank voor deze terugkoppeling. Maar ik ben wel verbaasd te lezen dat er geen commentaar is geleverd waardoor wijzigingen nodig waren. Ik had namelijk een concrete suggestie gedaan. Deze is dus door het bestuur of al verworpen of per ongeluk over het hoofd gezien.
  Ik heb in mijn reactie de suggestie gedaan om meer verbindingen te leggen tussen de schaakvereniging Krimpen en de Krimpense samenleving; de P van Participatie, Dat kan bijvoorbeeld door scholen actief te benaderen en op die manier mogelijkheden te geven voor jeugdschaak. Of organiseer eens voor (en samen met) een bedrijf een simultaanseance.
  Natuurlijk hoeft het bestuur dit voorstel niet over te nemen; ik ben maar 1 van de bijna 80 leden. Maar schuif het niet onder het tapijt. De gedachte dat een schaakvereniging – en natuurlijk ook alle andere verenigingen – zelf contact zoekt met de samenleving is toch wel enige discussie waard.

 • divabu Bericht auteur

  “Beleidsplan en enquête”
  Auteur: Peter Glissenaar
  Reactie:
  Helaas gebruikt Peter de Weerd zware woorden. “Maar schuif het niet onder het tapijt,” is op zijn minst incorrect en naar mijn mening stuitend, Het bestuur heeft het beleidsplan niet aangepast maar in de uitvoering zal deze component, die Peter noemt, zeker ingevuld gaan worden. Later daarover meer. Graag zie ik een positievere houding tegenover mensen die wel initiatief nemen.

 • divabu Bericht auteur

  Auteur: Peter de Weerd
  Reactie:
  Als ik in de terugkoppeling lees dat er geen commentaar was waardoor wijzigingen wellicht nodig waren en ik nu lees dat deze component – die niet in het beleidsplan staat – wel in de uitvoering zal worden meegenomen is mijn reactie niet voor niets geweest. Voor de goede orde: het betreft hier geen stokpaardje van mij maar alleen het inbrengen van een gedachte die wordt aangehangen door het huidige KNSB-bestuur.
  Mijn scherpe formulering was een bewuste actie om hier aandacht voor te vragen. Dat mag bij grote mannen onder elkaar toch geen probleem zijn.

 • divabu Bericht auteur

  “Beleidsplan en enquête”
  Auteur: Peter Glissenaar
  Reactie:
  Dat het opgenomen wordt in de uitvoering heeft niets te maken met je reactie. Het is een gevolg van het totale plan. Participatie zie ik dan ook als een uitvloeisel van de al beschreven plannen. Je toonzetting kan bij grote mannen onder elkaar, maar niet via de website. Wat mij betreft zetten we deze discussie of line verder.

 • divabu Bericht auteur

  “Beleidsplan en enquête”
  Auteur: Peter de Weerd
  Reactie:
  Als het bestuur participatie ziet als een uitvloeisel van de al beschreven plannen is dat natuurlijk prima. Ik heb dat niet kunnen ontdekken, maar dat ligt dan blijkbaar aan mij.
  Qua toonzetting doen we niet voor elkaar onder. Daarmee is voor mij de kous af. En omdat we het inhoudelijk gelukkig eens blijken te zijn is deze discussie nu voor mij gestopt, of dat nu via de website is of niet.