Keizersysteem


SYSTEEM KEIZER
(zoals gehanteerd in de interne competitie voor SV Krimpen)

Inleiding.

Voor een deel van de huishoudelijke competitie wordt gespeeld volgen het “Systeem Keizer. Onderstaand een weergave van de Krimpense versie.

Rangwaardecijfer.

In afwijking van het klassieke competitiesysteem wordt voor winst- en remisepartijen een niet steeds gelijke beloning toegekend. Een winstpartij wordt hoger gehonoreerd naarmate de tegenspeler, van wie gewonnen werd, hoger is geklasseerd. Voor dat doel wordt aan elke plaats op de ranglijst een aflopend aantal waardepunten toegekend. Plaats en rangwaardecijfer (RWC) zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden ongeacht wie de betreffende plaats op de ranglijst inneemt, zie onderstaand voorbeeld.

Plaats Naam RWC

1.        Jansen      70
2.        De Vries   69
3.        Hamsen    68
4.       Jongkind    67
Etc. etc..

Het cijfer 70 voor plaats 1 is overeenkomstig de Krimpense praktijk, bij een groep van 35 tot 40 deelnemers.
Het Systeem Keizer beveelt aan als hoogste cijfer te nemen een getal gelijk aan anderhalf maal het aantal deelnemers. De keuze van een hoger cijfer verkleint de relatieve waarde tussen de spelers, hetgeen in het algemeen meer in overeenstemming met de werkelijkheid is.

Beloning.

Iedere deelnemer krijgt elke ronde een aantal punten. Dit aantal hangt af van zijn resultaat en tegenstander of zijn reden van afwezigheid. Onderstaande tabel geeft de waardes weer.

Resultaat Vergoeding
Winst
Remise
Verlies
Waardepunten tegenstander
1/2 * waardepunten tegenstander
0
Oneven
Arbiter
Spelen extern
2/3 * eigen waardepunten
2/3 * eigen waardepunten
2/3 * eigen waardepunten
Afwezig 1/3 * eigen waardepunten

Paring.

De indeling geschiedt aan de hand van de laatst opgestelde ranglijst, waarbij nr. 1 speelt tegen nr. 2; nr. 3 tegen nr. 4; en zo verder. Voor zover genoemde spelers zijn aangemeld.
Als nr. 1 reeds in de periode gespeeld heeft tegen nr. 2 krijgt hij nr. 3 toegewezen en zo deze partij ook reeds gespeeld is nr. 4 en zo voorts.
Deze methodiek beoogt die spelers tegen elkaar te laten spelen die op de ranglijst elkaar zoveel mogelijk benaderen.
Voor de keuze van de kleur wordt nagegaan welke van de beide de voorrang voor “wit” heeft op grond van de tot dan toe gespeelde partijen met wit en zwart. Per speler dient een zo evenwichtig mogelijke kleurbalans te worden nagestreefd.
In elke serie van tien ronden binnen eenzelfde periode kan men hoogstens éénmaal tegen eenzelfde speler uitkomen. Speelt men in een volgende serie van tien opnieuw tegen een tegenstander die men in de eerste serie reeds ontmoet heeft dan zal verwisseling van kleur worden toegepast.

Ranglijst.

Voor de aanvang van de eerste ronde wordt de aanvangs-ranglijst opgesteld volgens de laatste ranglijst uit het vorig seizoen of periode. De paring geschiedt vervolgens overeenkomstig de onder “paring” beschreven methodiek.
Na elke gespeelde ronde wordt de ranglijst gecorrigeerd voor de verkregen resultaten van de gespeelde partijen. Het behaalde punten totaal is bepalend voor de ranglijst.