Algemene info


Algemene informatie SV Krimpen aan den IJssel

De Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel heeft sinds haar oprichting in 1927 zoals iedereen goede en slechte perioden beleefd. Met name tussen 1970 en 1980 was het jeugdschaak een belangrijk onderdeel en stond niet alleen in aantal maar ook in schaaktalent op hoog peil.
Het eerste team bestaat voor een deel nog uit deze toenmalige jeugdspelers die er mede voor hebben gezorgd dat Krimpen in de KNSB haar rol op landelijk niveau meespeelt.
Reeds vele jaren beweegt het ledental zich rond 100 waaronder ca. 30 jeugdspelers.
Met de speelzaal in de Pannenkoe beschikken wij over een ruime speelzaal. Voor toernooien is een grotere zaal beschikbaar.
Nieuwe leden blijken zich, ongeacht hun schaakcapaciteiten, bijzonder snel thuis te voelen.

De gang van zaken binnen de vereniging is gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Klik op Aanvang en beëindiging lidmaatschap voor informatie hierover.

Speellokaal Restaurant Pannenkoe
Cascade 1
2923 AT Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 55 11 49

Speelavond is maandagavond
Junioren 18.30 uur tot 19.45 uur
Senioren 20.00 uur tot 24.00 uur
RSB-bondswedstrijden worden gespeeld in de Pannenkoe.
KNSB-bondswedstrijden worden standaard in de Pannenkoe gespeeld. Bij uitzondering hiervan wordt tijdig info verstrekt!

Routebeschrijving

Contributie 2016/2017
Senioren, geboren op of voor 31-08 1996
Studenten
Jeugdleden, geboren na 31-08-1996
Jeugdleden/Gezinslid
Dubbelleden senior
Dubbelleden junior
Non actiefleden senior
€ 115,00
€   65,00
€   57,50
€   52,50
€   69,00
€   34,50
€   69,00
 Bankrekeningnummer NL59 RBRB 0929 0588 60
t.n.v. Penningmeester SV Krimpen a/d IJssel
 Schaakavond is maandagavond Jeugd 18.30- 19.45 uur
Senioren 20.00- 23.30 uur
 Contactadres (secretariaat) Dick van Buuren,
E-mail: info@divabu.nl
Telefoon: 0180-51 87 45   Mobiel: 06 57 72 57 11
 Website  http://www.svkrimpen.nl
 Bestuur  Nadere gegevens in “wie doet wat”