Ingelaste Leden Vergadering

Het bestuur nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Ingelaste Leden Vergadering op maandagavond 3 juni 2019. Aanvang 19.30 uur in de grote zaal van de Pannenkoe.
AGENDA:
1. KRIMPEN OPEN
2. WIJZIGING INTERNE COMPETITIE
Voorgenomen wijzigingen SV Krimpen inzake seizoen 2019-2020
Hierbij wil het Bestuur de leden informeren over de nadere invulling van het beleidsplan voor de komende jaren en de gevolgen daarvan voor de interne competitie.
Het Bestuur is voornemens op de clubavond naast de interne competitie ook een open toernooi te organiseren. Dat heeft consequenties voor de opzet van de interne competitie. Leden die meespelen in het Open Toernooi missen bij de voorgestelde opzet immers 9 clubavonden om intern te spelen.
Voorts heeft het Bestuur vernomen dat een aantal spelers uit de huidige C-Groep van mening zijn, dat men te veel speelt tegen dezelfde tegenstander. Dat kan deels worden opgelost door ook deel te nemen aan het Open Toernooi. Indien wij een Open Toernooi organiseren is het ook niet mogelijk om zoals dat thans gebeurt in de gesloten groepen A en B 22 partijen te spelen.
De volgende wijzigingen wil het Bestuur volgend seizoen doorvoeren:
1. Er komt een Open Toernooi (zie hierna).
2. De A-Groep speelt een enkele ronde gesloten competitie, dus iedereen speelt eenmaal tegen een tegenstander. Er zijn signalen dat er instroom van nieuwe leden die thuishoren in de A-Groep volgend seizoen plaats gaat vinden. De A-Groep kan dan worden uitgebreid met deze spelers tot eventueel zo’n 16 deelnemers.
3. De huidige B-Groep en C-Groep worden samengevoegd tot één groep die systeem Keizer gaat spelen
4. Spelers die niet deelnemen aan het Open Toernooi kunnen voor de interne competitie spelen
5. De promotie en degradatieregeling van de huidige competitie wordt eind van dit seizoen gewoon toegepast
Opzet toernooi:
Maximaal 100 deelnemers, leden SV Krimpen gaan voor overige deelnemers.
ronden 1-4 op een maandagavond in september, oktober en november 2019.
Ronden 5-9 op een maandagavond in februari, maart en april 2020.
3 maal een bye mogelijk in de ronden 1-6, daarna niet meer.
Inschrijfgeld deelnemers € 30,- per persoon.
Clubleden SV Krimpen betalen geen inschrijfgeld.
Speeltempo: hele partij in 1 uur en 30 minuten plus 15 seconden per zet vanaf zet één (RSB-tempo).
Prijzengeld: eerste prijs € 1.500,-, tweede prijs € 750,- en derde prijs € 375,-
Daarnaast ratingprijzen (“Buis” prijzen) van € 100,- in drie rating groepen plus € 75,- jeugdprijs.
Het prijzengeld is tot stand gekomen door sponsoring.
KNSB Rating bij begin toernooi is uitgangspunt voor de indeling in de ratinggroepen.
Samenvattend:
-hiermee scheppen we de mogelijkheid om op maandagavond ook tegen andere tegenstanders te spelen dan de leden van onze vereniging; dit door deel te nemen aan het Open toernooi. Geen verplichting maar een optie.
-hiermee hopen we schakers naar SV Krimpen te trekken en mikken erop het ledenaantal te vergroten.
-we verwachten dat het hoge prijzengeld sterke spelers zal aantrekken, wat het toernooi meer bekendheid moet opleveren.
-SV Krimpen heeft géén extra kosten aan dit toernooi, door de sponsoring van het prijzengeld.
-een deel van het inschrijfgeld is beschikbaar ter compensatie van de hogere zaalhuur die aan het gebruik van de grote zaal is verbonden.
Wij nodigen u uit om uw vragen of opmerkingen te richten aan Hans van Nieuwenhuizen (Intern wedstrijdleider) of Peter Glissenaar (voorzitter).
Op maandag 3 juni (start om 19.30 in de Pannenkoe) organiseren we een ingelaste Leden Vergadering waarbij het Open toernooi en de wijzigingen in de interne competitie besproken worden en dit wordt dan ook direct voorgelegd ter goedkeuring. Reden om dit eerder te bespreken dan op de ALV eind augustus is de voorbereidingstijd, die nodig is om dit te organiseren.
Bij deze bent u allen uitgenodigd voor deze Leden Vergadering.

 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 gedachten over “Ingelaste Leden Vergadering”