SBBI publicatie

Onze vereniging is een SBBI?

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

 • de individuele ontplooiing van uw leden
 • de samenhang van de samenleving
 • een gezondere samenlevingUw organisatie hoeft als SBBI geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen, als ze voldoet aan alle volgende voorwaarden:
  • Uw organisatie streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen.
  • De feitelijke activiteiten van uw organisatie komen overeen met de doelstelling.
  • Uw organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
  • De bestuursleden van uw organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is.
  • Uw organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op Curaçao, op Sint-Maarten of in een ander door ons aan te wijzen land.
  • Uw organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie.

SCHAAKVERENIGING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
p/a: Herman Gorterplaats 139,
2902 TC  Capelle aan den IJssel.

KvK: 40342302
RSIN: 8165544347
IBAN:NL 59 RBRB 0929 0588

Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel is aangesloten bij de RSB en de KNSB, respectievelijk Rotterdamse Schaakbond en Koninklijke Nederlandse Schaakbond
De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de Schaaksport. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: a. Aansluiting te zoeken bij de regional bond (RSB) en voorts de landelijke bond KNSB. b. Activiteiten te organiseren en faciliteiten ten behoeven van het doel, waarover verantwoording wordt afgelegd in de algemene vergadering.

Peter Glissenaar

Secretaris

Jos den Boer

Penningmeester

Harold van Dijk

Jeugdleider

Hans van Nieuwenhuizen

Wedstrijdleider Intern

Jan Buis

Maerialaalcommissaris

Hans van Nieuwenhuizen

Wedstijdleider Extern

Bestuursleden ontvangen geen beloning!

Website: svkrimpen.nl
Voor Statuten klik hier
Voor Jaarverslag klik hier
Voor Beleidsplan klik hier

Zie website SV krimpen aan den IJssel