Bestuursvoorstel wijziging interne competitie

Naar aanleiding van opmerkingen van leden en de opgedane ervaringen in de afgelopen seizoenen komt het Bestuur met een voorstel de opzet van de interne competitie en invulling van de clubavonden te veranderen.

Deze wijziging is noodzakelijk om de volgende redenen:

1.De wens van leden om zoveel mogelijk op de clubavond desgewenst een partij te kunnen spelen.

2.Ervaringen dat de competitie moeilijk of niet uitgespeeld raakt in de huidige groepen A en B door het gespeelde gesloten systeem in de groep.

3.De verwachte aanmeldingen weer te gaan meespelen door leden die door omstandigheden tijdelijk waren afgehaakt en door mogelijke nieuwe leden met speelsterkte A of B. daardoor zouden de gesloten groepen A en B te groot worden en komt de competitie niet uitgespeeld.

4.Een meer flexibel systeem zodat ook spelers mee kunnen doen met de interne competitie, die niet zoveel maandagavonden kunnen als nu gewenst is in het gesloten systeem.

Daarom stelt het Bestuur voor om in twee groepen met het systeem Keizer te gaan spelen. Dit gebeurt als voorronde tot 9 april 2018. Vanaf die datum worden er groepen van ongeveer 6 deelnemers geformeerd die strijden in de finalefase in een gesloten competitie. De eerste 6 van kwalificatie A spelen dan om het clubkampioenschap. De laagste spelers met een kwalificatie A spelen om degradatie naar groep B met bijbehorende kwalificatie B voor volgend seizoen. De bovenste 6 spelers van Groep B spelen om het kampioenschap van groep B en promotie voor volgend seizoen naar kwalificatie A. De laagste spelers met een kwalificatie B spelen om degradatie naar groep C1 en voorkomen van degradatie naar kwalificatie C1.  Groep C1 speelt weer systeem Keizer. De bovenste drie promoveren naar Groep 1 en kwalificeren zich voor het volgende seizoen als B-speler. De laatste drie worden volgend seizoen C2 speler. Groep C2 speelt weer systeem Keizer. De eerste drie kwalificeren zich voor het komend seizoen als C1 speler. De grootte van de finalegroepen hangt af van het aantal deelnemers dat zich heeft geplaatst. Voor plaatsing is een minimumaantal partijen van 12 vereist (inclusief de gespeelde RSB-bondswedstrijden).

Daarnaast worden in de periode tot 9 april 2018 vijf avonden voor training gereserveerd. Dan vindt er geen interne competitie plaats en wordt voor de leden die niet aan de trainingen deelnemen een Rapidcompetitie volgens systeem Keizer georganiseerd. Deze vijf avonden worden in overleg met de trainers nader vastgesteld op avonden dat er geen RSB-bondswedstrijden zijn. Diegenen die geen training willen volgen en geen Rapid willen spelen kunnen zelf afspreken een (gewone) partij tegen elkaar te spelen.

De indeling van de groep 1 volgens het systeem Keizer vindt niet plaats op de clubavond zelf. Afmelden dient per mail te geschieden uiterlijk vóór maandagavond 18.00 uur bij de interne competitieleider. Dat is dus in de huidige situatie bij jvnieuwenhuizen@casema.nl. De interne competitieleider maakt dan thuis de indeling en publiceert deze vóór 20.00 uur op de clubavond op de deurtjes van de materiaalkast. Bij niet tijdig afmelden bij de interne wedstrijdleider zal behoudens overmacht een reglementaire nul worden gegeven. Overmacht is in eerste instantie ter beoordeling van de interne wedstrijdleider. Beroep hiertegen kan worden gemaakt bij het Bestuur.

De indeling van groep 2 geschiedt wel op de clubavond door Dick van Buuren. U dient wel zich wel om uiterlijk 19.55 aangemeld te hebben. Komt u later dan is er geen (reguliere) partij voor u. We willen hier een strikter beleid voeren om te zorgen dan het om 20.00 stil in de zaal is, zodat de partijen op een goede manier van start kunnen.

Voordelen van de nieuwe opzet:

Behalve een overblijvende speler bij een oneven aantal deelnemers per avond heeft in die groep iedereen een partij

Zelfs als je weinig partijen speelt is het toch mogelijk intern mee te spelen (tot 9 april)

Geen problemen meer om de competitie volledig uitgespeeld te krijgen, zoals dat het geval was bij de Groepen A en B in de vorige opzet

Nadelen van de nieuwe opzet: Lastiger om je voor te bereiden op een tegenstander

Het Bestuursvoorstel ziet er dan concreet als volgt uit:

We gaan spelen in de voorronde tot 9 april 2018 in 2 groepen volgens het Keizersysteem.

Groep 1 bestaat uit de gekwalificeerde A- en B-groep spelers, waarbij elke speler wel de kwalificatie A of B blijft houden.

Groep 2 bestaat uit de gekwalificeerde C1 en C2 spelers, waarbij elke speler wel de kwalificatie C1 of C2 blijft houden

De huidige promotie/degradatieregeling tussen de nieuw te noemen Groep 1 en Groep 2 blijft van kracht. De laatste drie spelers uit de onderste kwalificatiegroep B in de finalefase degraderen naar Groep 2 en de bovenste drie spelers van kwalificatiefase Groep C1 in de finalefase promoveren naar Groep 1.

Daarnaast wijzigt de kwalificatie eind van het seizoen (na de finalefase) voor de indeling in het volgende seizoen (2018-2019) van de drie laagste A-spelers in B. De drie hoogstgeplaatste B-spelers worden A-spelers. De drie promovendi uit C1 worden B-speler, de drie laagst geplaatste B-spelers worden C1, de drie hoogstgeplaatste C2 spelers worden C1 en de drie laagst geplaatste C1 spelers worden C2.

Groep 1 speelt als volgt:

Dit doen we in de periode van 4 september 2017 tot en met 26 maart 2018 (26 avonden). Op 5 van deze 26 avonden vindt geen interne competitie plaats, maar is er gelegenheid tot training. Deze 5 data moeten in overleg met de trainers nog worden vastgesteld. Voor degenen die niet de training volgen wordt op deze avonden een Rapidcompetitie gespeeld volgens systeem Keizer. Vijf avonden 3 partijen van 25 minuten per persoon. De winnaar is Rapidkampioen van SV Krimpen. Van 9 april tot en met 4 juni (8 avonden) gaan we de finale fase van het seizoen in en gaan we strijden in groepen van in principe 6 spelers om het Clubkampioenschap, degradatie naar Groep B, promotie naar groep A en degradatie naar Groep C1. Deze groepen van 6 deelnemers spelen een enkelrondige competitie (5 partijen). Op basis van deze resultaten krijgen de spelers dan weer voor het volgende seizoen hun kwalificatie. Voor indeling in de finalefase moeten in de periode van 4 september tot en met 26 maart minimaal 12 partijen Keizer zijn gespeeld.  Door een lid gespeelde RSB Bondswedstrijden tellen daar voor mee.

Groep 2 speelt als volgt:

Hier wordt ook van 4 september 2017 tot en met 26 maart 2018 Keizersysteem gespeeld op dezelfde wijze als bij Groep 1.

Vanaf 9 april tot en met 4 juni spelen de bovenste helft als C1 en de onderste helft als C2 wederom Keizersysteem, maar dan alleen in hun Groep. Dus 2 groepen Keizersysteem voor promotie en degradatie met bijbehorende kwalificatie naar Groep B, C1 en C2.

Samenvattend:

We denken op deze manier de meest flexibele vorm voor te stellen.

We komen zo de leden tegemoet die:

-de wens hebben om iedere avond een partij te kunnen spelen

-de wens hebben om niet aan een groot aantal avonden vast te zitten

-de wens hebben om ook training te volgen

-de wens hebben om ook eens een andere vorm dan de reguliere partij te spelen, zoals rapid

Dit alles onder de voorwaarde dat het eindrankschikking een eerlijk beeld geeft van de krachtsverhoudingen en de geleverde prestatie.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *