Enquéte en Beleidsplan

Het bestuur heeft alleen positieve opmerkingen ontvangen over het gepresenteerde beleidsplan, geen commentaar waardoor wijzigingen wellicht nodig waren. Het beleidsplan wordt nog met een onderwerp uitgebreid, waarna in de zomer de definitieve versie wordt gepresenteerd en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV in augustus.

De respons op de enquête was goed, boven de 60%! Dit mede dankzij de jacht die onze secretaris had geopend op de leden die nog niet hadden gereageerd. Een kort resume van de resultaten.

De enquête liet zien dat de leden onze interne competitie veruit als het belangrijkste element van onze vereniging zien. De competitie wordt als ruim voldoende tot goed beoordeeld. De belangstelling voor rapid en snelschaak is duidend minder.

Plezier in het schaken staat duidelijk voorop bij onze leden. Behoefte aan trainingen is slechts bij een beperkte groep leden aanwezig. Onze internetsite wordt door de helft van de leden als belangrijk gekwalificeerd, helaas zie we in de praktijk dat deze belangstelling blijft bij informatievoorziening en niet zo zeer interesse in het ledendeel (membership). Wat betreft de externe competitie hebben we genoeg belangstelling om een 2eteam in de KNSB te laten spelen. Komend seizoen wordt de KNSB-competitie uitgebreid met een 4e klasse en worden de onderbond competities en de KNSB-competitie losgekoppeld. Dit betekent dat u voor 2 teams kan uitkomen; door de weeks RSB en op zaterdag KNSB.

De nieuwe opzet van de interne competitie wordt door ruim 30% beoordeelt met een 8 of hoger. De meest voorkomende score is echter een 6 met 2 onvoldoendes. Het bestuur ziet ook wat nadelen van de huidige opzet en beoordeelt momenteel een aantal mogelijke alternatieven om te zorgen dat zoveel mogelijk leden dit als goed beoordelen.

Ruim 10% geeft de voorkeur aan een andere speelavond; de zeer ruime meerderheid geeft dus de voorkeur aan de maandagavond.

Op de speellocatie is wel wat kritiek gekomen. Een enkeling verwijst naar de Tuyter als een mooiere speellocatie. Helaas was de Tuyter geen optie meer vanwege het ontbreken van voldoende catering faciliteiten. De huidige speellocatie wordt als ruim voldoende gekwalificeerd, maar met twee bezwaren. Te veel lawaai van de aangrenzende ruimte en vaak een te hoge temperatuur. Om beide zaken te verbeteren is het bestuur in gesprek gegaan met de leiding van de Pannenkoe.

Mocht u alsnog suggesties hebben ter verbetering van onze vereniging, neem dat de moeite om dit aan het bestuur te laten weten.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 gedachten over “Enquéte en Beleidsplan”