algemeen

Schaken met en voor de jeugd

Voorafgaande aan de schaakavond voor de senioren speelt de jeugd op maandag van 18.30 tot 19.45 in zaal 1 van De Tuyter.

Er is geen minimum leeftijdsgrens maar de ervaring heeft geleerd dat kinderen beneden 7 jaar het schaakspel wel leuk kunnen vinden omdat het een spel is maar zij missen nog de concentratie en het inzicht die voor het enigszins georganiseerd leren schaken noodzakelijk zijn
Van nieuwe leden wordt verlangd dat zij over een elementaire kennis van het schaakspel beschikken. Alvorens lid te worden kunnen de kinderen enige weken zonder enige verplichting komen schaken waarbij zij zo nodig begeleid worden.

Onze jeugdafdeling telt ca.30 kinderen waarvan de basisscholieren vanaf ca. 7 jaar verreweg het grootste deel vormen.

Enkele Krimpense jeugdtoernooien bieden de mogelijkheid om naast het clubschaak ook in een andere samenstelling te schaken. Bovendien worden regelmatig regionale jeugdtoernooien op verschillende niveaus georganiseerd. De betere jeugdschakers kunnen elk jaar in vier leeftijdsgroepen meedoen aan de Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond. en bij veel succes ook voor Nederlandse kampioenschappen worden geselecteerd.

Onder SV Krimpen – algemene info zijn details beschikbaar van de contributie, de locatie van de speelzaal en dergelijke. U kunt ook informatie vragen via het daar genoemde emailadres.