notulen bv-15-03-17

Aanwezig:

Voorzitter Peter Glissenaar

Secretaris Dick van Buuren

Penningmeester Adri van der Waal

Wedstrijdleider extern Harold  van Dijk

Wedstrijdleider intern Hans van Nieuwenhuizen

Jeugdleider Thomas Boeren

Materiaalcommissaris   Jan Sluiter (m.k.a.)

Opening

De aanwezigen worden door de voorzitter met een welkom begroet met kennisgeving dat Jan Sluiter met kennisgeving afwezig is.

Ingekomen stukken

 1. Voor dat wij ingaan op de RSB-uitnodiging om de PK-2017 te organiseren wordt eerst de beschikbaarheid van de zalen onderzocht.                                    Aktie DvB
  Een eventuele bereidheid om het PK te organiseren, zal minimaal voor 3 jaar moeten zijn.
  De voorzitter zal contact opnemen met Simon van der Beek van SV Spijkenisse.                  Aktie PG
  Het RSB verzoek aan Theo Heukels m.b.t. de organisatie van het doorgeefschaak wordt voorgelegd aan Theo Heukels.                                                                                                                                                 Aktie DvB
  c.
  De berichtgeving van Eric Hill is niet juist. Er is geen ledenverlies en het punt van passieve leden heeft de aandacht van de interne wedstrijdleider.                                                                             Aktie HvN

De drie klachten van de beheerders zijn als volgt behandeld:
Het is de verantwoordelijkheid van De Crimpenaar om de verzameling van kopjes, bordjes, glaswerk, e.d. op te ruimen. Het bestuur stelt voor om de eerder gebruikte krat in te zetten en de leden zoveel als mogelijk de kans te geven om de eerdergenoemde artikelen in de krat te deponeren. De secretaris zal dit opnemen met de De Crimpenaar.                                                                                    Aktie DvB
Om de gereserveerde tijd van zaalhuur zoveel als mogelijk te benaderen zal in het vervolg bij bekerwedstrijden een verlengde reserveringstijd worden aangevraagd.
De voorzitter heeft met de desbetreffende beheerster naar genoegdoening gesproken. Dit naar aanleiding van het terugbrengen van schaakmateriaal in de daarvoor bestemde ruimte.
De secretaris zal de geluidsoverlast van de toiletten nabij zaal 12 onderzoeken.                                    Aktie DvB

Overeengekomen is dat de regel, “Het Fide-reglement is niet van toepassing”, uit de schaaksoosregels wordt geschrapt.                                                                                                                        Aktie DvB

 

Notulen 11 januari 2017

De vraag naar jeugdkampioenen heeft betrekking op de kampioenen van de interne competitie. Hiervan moet een lijst komen.                                                                                                                                             Aktie DvB

De externe wedstrijdleider heeft gesproken met Diederick Casteleijn die bereid is om zich in te zetten voor een hogere klassering van Krimpen 2.

Thomas Boeren heeft met Theo Heukles gesproken. De jeugdleider zal opnieuw met de heren Frits van Duin, Joost van der Valk en Theo Heukels. Dit om te komen tot een betere ordehandhaving.

Harold van Dijk zal een aantal adviezen aan Thomas Broere geven.                              Aktie HvD & TB

 

De voorzitter heeft met de webmaster gesproken. Er is nog geen duidelijkheid over het blokje “membership” en de database van de externe competitie is nog niet compleet. De webmaster wordt belaagd met een overvolle planning van zijn werkgever en is niet in staat om voldoende aandacht te geven aan de website. Dick van Buuren zal zo nodig een en ander voor zijn rekening nemen. Wel is het zoeken naar een 2e webmaster gewenst.                                                                                      Aktie PG & DvB

 

De materiaalcommissaris stelt nieuwe schaakborden met stukken voor. Hij zal prijs hiervan een offerte aanvragen. Er zijn 32 digitale klokken. De aanschaf van 8 nieuwe klokken is wenselijk. Beide onderdelen zal worden voorgelegd aan de ALV.                                                                                 Pending Aktie JS
Verder zijn de notatiebiljetten op. De materiaalcommissaris zal nieuwe bestellen.            Aktie JS

 

 

90 Jaar Schaakcultuur Krimpen

Het geven van de analyses wordt in de stal van het Streekmuseum gehouden. De planning hiervoor wordt aangepast.                                                                                                                                                 Aktie DvB

De komst van Hans Böhm is afgesproken en bevestigd. De heer Jan Timman verblijft op 30 september in het buitenland.

De financiën zijn in orde. Wel is voorzichtigheid geboden m.b.t. het gewenste buffet. Als een buffet buiten de begroting valt zal worden overgegaan tot hapjes.

 

Prijzenkast

De nieuwe prijzenkast is gereed op het invullen van de naam.                                                          Aktie DvB

 

Externe competitie

Geen bijzonderheden.

 

Financiën

De penningmeester getuigd van een tekort van € 84,00 en is een is tevreden bewindvoerder.

 

Jeugd

Een A-team zal niet worden opgesteld. De spelers geven de voorkeur aan om op 30 september deel te nemen aan de wedstrijd tegen de oud-Krimpen 1 spelers in het Streekmuseum.    Aktie HvD
Een introductieavond voor nieuwe jeugdleden is geregeld.

Voor de ratingprijs is een conceptoorkonde gemaakt door de secretaris.                                 

 

Rondvraag
Het voorstel van de secretaris om Mariet Pols en Pauline de Groot als interviewkoppel te benoemen krijgt ruime instemming. De genoemde dames gaan de senioren interviewen. Er is een vragenlijst samengesteld waarvan de antwoorden worden gepubliceerd op de website.

De penningmeester vraagt naar Koningsdag 2017. De secretaris zal hier informatie over
inwinnen.                                                                                                                                                                          Aktie DvB

Wil Mourmans heeft bedankt voor de sponsorcommissie. Hij denkt wel na over deelname aan de evenementencommissie.

 

De secretaris zal zich beraden over de noodzaak om een 2e secretaris te benoemen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *