Notulen ingelaste ALV

NOTULEN VAN DE INGELASTE LEDENVERGADERING OP 3 JUNI 2019

Aanwezig: 36 seniorleden

Stemgerechtigde junioren 6 x

Afwezig met bericht 5 leden

Afwezig zonder bericht: 13 senioren

 

 1. Opening
  De voorzitter opent de ingelaste Ledenvergadering exact om 19.30 uur. Hij verwelkomt de ruime opkomst van het aantal leden. De voorzitter verwoordt de twee agendapunten met een gedegen inleiding. Krimpen Open en de wijziging in de huishoudelijke competitie.
 2. Agendapunten
  a.         Toernooi Krimpen Open
  b.         Wijziging aantal groepen als ook het aantal deelnemers van de nieuwe te vormen groepen van de Huishoudelijke-competitie.
  Enkele vragen werden door de voorzitter beantwoord. Alle leden hebben per email beide voorstellen ontvangen. Ook op de website is het voorstel gepubliceerd.
  Omstreeks 19.45 uur brengt de voorzitter, voor de inmiddels uitzonderlijke hoeveelheid aanwezige leden, beide agendapunten in stemming.
  Unaniem wordt het voorstel (2 onderdelen maar 1 voorstel) aangenomen.
  47 stemmen akkoord
  0 stemmen tegen
  0 stemmen blanco
  Na een verdiend applaus bedankte de voorzitter de leden voor de ruime opkomst en voor het getoonde vertrouwen. Hij wenst allen verder een fijne schaakavond toe in de huishoudelijke competitie en vanaf 17 juni in de zomeravond competitie.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *