Oproep Algemene Ledenvergadering

De wet bepaalt dat jaarlijks ten minste één algemene ledenvergadering plaats moet vinden waarin het bestuur zich (financieel) verantwoord en goedkeuring vraagt aan de algemene ledenvergadering.
De wijze van oproeping staat beschreven in de statuten. Te doen gebruikelijk is, dat de leden per brief of mededeling in het verenigingsblad, danwel in het jaarverslag worden geïnformeerd. Een extra oproep op de website tot het bijwonen van genoemde vergadering is daarom geoorloofd.

Met klem wijzen wij de leden op het bestuursvoorstel m.b.t. de huishoudelijke competitie. Een schrijven hierover hebben de leden per e-mail ontvangen.

Ten overvloede kunt u agendapunten 3 dagen voor aanvang van de ALV kenbaar maken aan het secretariaat.

Graag tot ziens op 28 augustus in de Pannenkoe.

Het bestuur

Bestuursvoorstel wijziging interne competitie

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *