Aanvang en beëindiging lidmaatschap

Alvorens definitief lid te worden is vrijblijvend ter kennismaking gedurende enkele weken deelname aan de interne competitie mogelijk.
Men kan zich hiervoor en voor het definitieve lidmaatschap aanmelden bij de secretaris Dick van Buuren

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd,
Opzegging van het lidmaatschap dient via het afmeldformulier of eventueel schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.