Update 4 online schaken

Met de digitale leden is overleg gepleegd wanneer we de volgende ronden gaan spelen. Na enige discussie wordt de maandagavond onze vaste toernooiavond. De aanvangstijd is gesteld op 19.30 uur. Dit als tegemoetkoming voor de jeugd. 

Hans van Calmthout is gepromoveerd tot beheerder van ons online schaken. Het speeltempo wordt naar alle waarschijnlijkheid 15|10, waarvan het eerste getal de totale speeltijd is en het laatste getal de increment per zet. We denken ook aan de jeugd die wellicht een speeltempo van 5|3 prefereren. Een idee is om dit bijvoorbeeld om de ander week te doen.
Het aantal deelnemers van het online schaken is groeiend, de teller staat nu op 16. Wie volgt?
Als we wat meer kennis hebben opgedaan van het online schaken en het aantal geregistreerde deelnemers vermeerderd is een toernooi met een andere vereniging wellicht mogelijk.

Op dinsdag wordt in het vervolg een nieuw toernooi aangemaakt voor de volgend maandag. Hiervan worden de digitale leden per email op de hoogte worden gebracht.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *