Vrienden van Krimpen

Beste leden

Wij als bestuur van SV Krimpen, kennen u als enthousiaste schakers, die door middel van hun lidmaatschap toegang hebben tot de verschillende verenigingsactiviteiten die SV Krimpen ontplooit. We willen graag zo min mogelijk drempels opwerpen om aan het clubleven deel te nemen. Daarom is ons beleid erop gericht om de contributie betaalbaar te houden voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Aan de andere kant is het bestuur er voortdurend mee bezig om het schaken in Krimpen en omgeving aantrekkelijk te houden en op hoger niveau te brengen. Denk in dit verband aan de training en begeleiding van de jeugd, het aanknopen bij het schoolschaken en het concept van de open schaakvereniging, waarmee wij proberen verbinding te leggen met mensen – jong en oud – die wel interesse hebben voor schaken maar die de drempel naar het klassieke competitieschaak als te hoog ervaren.

Met deze activiteiten zijn uitgaven gemoeid die wij niet volledig vanuit de contributie kunnen dekken, maar waarvoor wij een beroep doen op sponsoren en donateurs. Ook u, als lid, kunt donateur zijn van onze vereniging door – naast uw contributie – uw betrokkenheid  bij de vereniging te bevestigen door het geven van een financiële bijdrage. Op deze wijze dragen de “Vrienden van Krimpen” een extra steentje bij aan de continuïteit én de ontwikkelingsmogelijkheden van onze vereniging. Onder de noemer “Vrienden van Krimpen” worden deze bijdragen geadministreerd en in het financiële jaarverslag verantwoord. Ieders bijdrage – ongeacht de hoogte ervan – wordt ten zeerste gewaardeerd!

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL59 RBRB 0929 0588 60 ten name van Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel.

Het bestuur

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *